Ü d v ö z l ö m   h o n l a p o m o n !
      Gellén Zsuzsanna vagyok, igazságügyi kriminalisztikai írásszakértő, mentálhigiénés tanácsadó,      mediátor.

Írásszakértői tevékenységemet a Rendőrtiszti Főiskola szakirányú képzésén szerzett kriminalisztikai írásszakértői másoddiploma birtokában, a hatályos jogszabályok és a szakértői etikai kódex előírásainak betartásával végzem. 

2007-ben a Kodolányi János Főiskola általános szociális munkás szakán diplomáztam, majd mester oklevelet szereztem a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének képzésén. 2011-ben végeztem el a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karának általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) képzését. 

2009-ben végeztem a Rendőrtiszti Főiskola kriminalisztikai írásszakértő szakán.
Jelenleg - kinevezésem óta - mint igazságügyi írásszakértő vállalok megbízásokat.

 


w w w . i r a s s z a k e r t e s . h u