Í r á s s z a k é r t ő i   t e v é k e n y s é g e m 

 • Igazságügyi írásszakértői vélemény - írásbeli, részletesen kidolgozott elemző-összehasonlító-értékelő szakvélemény - elkészítése
 • Előzetes írásszakértői vizsgálat, állásfoglalás - a megrendelő tájékozódhat, milyen eredmény várható, és ennek segítségével eldöntheti a további lépéseket. Az elemző és az összehasonlító vizsgálat megtörténik - akárcsak az írásbeli vélemény esetében - de az értékelés és a véleményezés szóban történik.
 • Kézírások, aláírások eredetiségének vizsgálata magán- és közokiraton, végrendeleten, szerződéseken, számlákon, egyéb iratokon
 • Az író személy azonosítása az összehasonlító minták alapján
 • Szabadkézi, technikai hamisítások, torzítások megállapítása
 • Névtelen levelek, fenyegető levelek, búcsúlevelek vizsgálata
 • Nyomtatott nagybetűs-, kisbetűs -, folyóírással készített kézírás, számjegyírás, gépírás
 

Az írásszakértői vizsgálat mindig összehasonlító anyag birtokában történik!

 

Hatósági felkérések esetében mérvadó jogszabályok: 

 • 3/1986 (II. 21.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról
 • 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II.21.) IM rendelet módosításáról

Magánszemélyek számára:

 • Szaktanácsadás: 10.000 Ft
 • Előzetes írásszakértői vizsgálat, állásfoglalás: 20.000 Ft-tól
 • A részletesen kidolgozott írásszakértői vélemény ára a vizsgálandó anyag mennyiségétől, minőségétől, a vizsgálat sürgősségétől, az ügy fajsúlyától függ. A konkrét vállalási ár ezek ismeretében személyes megbeszélés tárgyát képezi.